Varsity Boys Basketball Game VS Somerset 5:15pm - 6:25pm