Varsity Boys Basketball @ Somerset 4:00pm - 7:30pm